Media

Bultens massmediarelationer ska präglas av en öppen och hjälpsam inställning gentemot samtliga intressenter. Informationsgivning ska ske i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och koncernens kommunikation ska vara långsiktig och i enlighet med företagets vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar.

Pressmeddelanden


2018-05-18Pressmeddelanden

Bulten har tilldelats "Jaguar Land Rover Global Supplier Excellence Award”

Vid en ceremoni som ägde rum i Storbritannien tisdagen den 15 maj, mottog Bulten ”Global Supplier Excellence Award” från Jaguar Land Rover som en bekräftelse på extraordinära insatser till Jaguar Land Rovers verksamhet under det senaste året. Femton leverantörer fick utmärkelser.

2018-04-26Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 26 april 2018

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 26 april 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Nyheter

2018-05-17 Nyheter

Bulten har tilldelats “Jaguar Land Rover Global Supplier Excellence Award”

Neal Thomas, SVP Marketing and Sales, region West, kommenterar utmärkelsen:     Läs pressmeddelandet >

2018-02-28 Nyheter

Employee Friendly Employer 2017 Award till Bulten

Bulten Polska har mottagit ”Employee Friendly Employer 2017 Award”. Priset delades ut av Polens president Andrzej Duda i Warszawa till Bultens VD i Polen Anders Karlsson. Priset är det enda en arbetsgivare kan få i Polen där de anställda har nominerat vinnarna. Prise...

Alla nyheter

Ett urval av bilder

sociala media

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com